COGITO TECH

COGITO TECHNOLOGY CONSULTINGNajważniejszym trendem w technologiach jest człowiek

Technologia w miastach

Technologia spełnia swoją rolę jedynie wtedy, kiedy służy ludziom. Nowe technologiczne rozwiązania powinny być projektowane w celu poprawy jakości życia człowieka. Efekt ten najlepiej można multiplikować i wykorzystywać w kontekście innowacji w miastach w ramach koncepcji smart city.

Nasz Raport

Pobierz raport

Raport "Technologia w służbie mieszkańcom" prezentujący globalne trendy w rozwoju miast oraz najbardziej innowacyjne polskie rozwiązania w przestrzeni miejskiej dostępny będzie na naszej stronie od kwietnia.

Pobierz raport

Insight

Kaskadowa pułapka technologii

Obecnie na rynku technologii możemy zaobserwować wyraźne opóźnienie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w porównaniu do tego, co takie rozwiązania umożliwiają i jak są wykorzystywane. Zjawisko to określa się mianem kaskadowej pułapki technologii (ang. cascading technology trap). Pułapka ta oznacza, że technologie rozwijają się szybciej, niż jesteśmy w stanie je zaadaptować, szczególnie w większych ekosystemach jakimi są miasta. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest więc opracowanie podejścia oddolnego (bottom-up approach) do rozwijania, a później wdrażania takich rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby użytkowników.